เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/06/2020 เวลา  : 16:21 น. โดย  : ศน.กัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน
โหลด1 : 24062016213ZEY71.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save