เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2561 ตามกฏกระทรวง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/10/2019 เวลา  : 14:15 น. โดย  : ศน.นรากร เพ็งผ่อง
โหลด1 : 3010191415PHF3C1.PDF
โหลด2 : 3010191415PHF3C2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save