เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เนื้อหาในเล่มแนวทางการประมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ฉบับ ปี 2561 ประกอบด้วย แนวทางระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/02/2019 เวลา  : 15:34 น. โดย  : ศน.นรากร เพ็งผ่อง
โหลด1 : 070219153486F2L1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save