เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยายการใช้งานโปรแกรมประกัน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/07/2018 เวลา  : 10:06 น. โดย  :
โหลด1 : 1407181006NHQF61DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save