เรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน
  เรื่อง เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.ระดับปฐมวัย 2.ระดับขั้นพื้นฐาน 3.ระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงฯ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/05/2016 เวลา  : 14:46 น. โดย  : ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์
โหลด1 : 1305161446EY52C1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save