เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ
  เรื่อง แจ้งให้โรงเรียนที่ประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 รายงานผลการประเมิน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แจ้งให้โรงเรียน (ตามรายชื่อดังแนบ) ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 จาก สมศ. กรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินภายนอก โดยใช้ข้อมูลจาก (ร่าง) รายงานผลการประเมินฯ ที่ สมศ. ส่งให้  ทางเว็บไซด์ กลุ่มงานประกันฯ สพป.น่าน เขต 1 โดยด่วนที่สุด 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/05/2013 เวลา  : 10:37 น. โดย  : ศน.ไชยยศ
โหลด1 : 0705131037C5N2W1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save