เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรง
  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารการประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7 (SAR)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ด้วย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.น่าน ได้เสนอเอกสารการประกันคุณภาพภายใน 8 เล่ม ทางเว็บไซด์ แต่ สพฐ. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเอกสารเล่มที่ 7 (SAR) จึงได้ส่งรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังรายละเอียด


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/04/2013 เวลา  : 15:38 น. โดย  : ศน.ไชยยศ
โหลด1 : 3004131538E7XDZ1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save