เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรง
  เรื่อง เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ด้วย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 ได้นำเอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อใหโรงเรียนศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/04/2013 เวลา  : 15:27 น. โดย  : ศน.ไชยยศ
โหลด1 : 3004131527EN47Y1.PDF
โหลด2 : 3004131527EN47Y2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save